Inwestycji zamrożenie

Inwestycji zamrożenie, nakłady poniesione na obiekty rozpoczęte, ale jeszcze niezakończone i nie oddane do użytku. Wielkość zamrożonych nakładów w niezakończonym budownictwie uzależniona jest od wielu czynników, a zwłaszcza od rozmiarów i rodzajów realizowanych inwestycji oraz od długości cykli budowy. Ze względów ekonomicznych pożądana jest minimalizacja wielkości zamrożenia inwestycyjnego, osiągana dzięki nieprzekraczaniu kosztów inwestycji, skracaniu cyklów budowy (realizacji) obiektów i szybkiemu oddawaniu ich do eksploatacji oraz optymalnemu rozkładowi i koncentracji nakładów inwestycyjnych w czasie budowy. A zatem jeżeli w pierwszym roku budowy poniesie się zbyt duże nakłady, natomiast w następnych zbyt małe, spowoduje to odpowiednio większe łączne zamrożenie inwestycyjne. Głównymi czynnikami nieuzasadnionego zwiększenia wielkości z.i. są: dekoncentracja nakładów inwestycyjnych i wydłużanie cykli realizacji inwestycji.

Możesz również polubić…