Aktuarialna stopa amortyzacji

Aktuarialna stopa amortyzacji, stopa, przy której amortyzacja równa się faktycznemu zapotrzebowaniu na odtworzenie środka trwałego. Określana jest wzorem: gdzie:a=r/erm-1 gdzie: r — tempo inwestycji brutto, m — okres użytkowania, e — podstawa logarytmów naturalnych. A.s.a. nie stosuje się w praktyce nie tylko ze względów rachunkowych, ale także na skutek prowadzenia przez państwo i przedsiębiorstwa aktywnej polityki amortyzacyjnej, stymulującej tempo realizacji postępu technicznego oraz wzrostu gospodarczego.

Możesz również polubić…