Algorytm

Algorytm, metoda pozwalająca w skończonej liczbie łatwych kroków rozwiązać interesujące nas zadanie; inaczej, jest to zbiór reguł definiujących determinowany proces przekształcenia pewnych obiektów (np. liczb) tak, aby otrzymać żądany wynik. A. musi być: l. powtarzalny, tzn. początkowy układ obiektów może pochodzić z pewnego nawet nieskończonego zbioru; 2. ukierunkowany, tzn. należy zdefiniować, co rozumiemy przez rezultat; 3. zdeterminowany, tzn. każdy krok następny jest ściśle zdefiniowany przez krok poprzedni; 4. a. działa w „czasie dyskretnym”, krok po kroku realizując zadanie od danych wejściowych do żądanego rezultatu. Nowoczesna teoria a. powstała w latach 30-tych. Jednym z jej twórców był logik radziecki A. A. Marków i jemu zawdzięczamy m. in. definicję a.

Możesz również polubić…