Produkt globalny

Produkt globalny (produkt społeczny), suma produkcji globalnej wszystkich działów gospodarki narodowej, wytworzonej przez społeczeństwo w pewnym okresie, w zasadzie w ciągu roku kalendarzowego. Na p.g. składa się masa zużytych do jego wytworzenia środków produkcji, tj. fundusz odtworzenia oraz dochód narodowy. P.g. ujmowany Jest zarówno w formie naturalnej (jako suma wartości użytkowych), jak i wartościowej (jako suma wartości). Ponieważ różnych wartości użytkowych nie można dodawać do siebie, dlatego też do porównania w formie naturalnej wielkości p.g. różnych okresów stosuje się ceny porównywalne. P.g. w formie wartościowej wyraża się w cenach bieżących.

Możesz również polubić…