Kapitał produkcyjny

Kapitał produkcyjny, jedna z form kapitału przemysłowego w jego ruchu okrężnym; formę tę kapitał pieniężny przyjmuje z chwilą, gdy przedsiębiorca nabył za pieniądze środki produkcji i siłę roboczą; funkcją k.p. jest reprodukcja rozszerzona kapitału nie tylko z punktu widzenia jego wartości, lecz również wartości użytkowej, tj. rzeczowych elementów procesów produkcji. Ponieważ jedynie w procesie produkcji powstaje wartość dodatkowa, podział kapitału na kapitał stały i zmienny odnosi się jedynie do k.p. Wynika z tego, że podstawową formą kapitału jest k.p.: pieniądz staje się kapitałem, gdyż przekształca się w k.p.; towar staje się kapitałem, gdyż zawiera w sobie efekty działalności k.p. Można więc powiedzieć, że k.p. to; siła wchłaniania pracy żywej przez środki produkcji; podstawa do przywłaszczania sobie przez klasę kapitalistów wartości dodatkowej; „urzeczowienie”, materializacja siły produkcyjnej pracy ludzkiej.

Możesz również polubić…