Rejestr handlowy

Rejestr handlowy, urzędowy spis przedsiębiorstw (poza państwowymi i spółdzielczymi), przeznaczony do wykrywania ważnych z punktu widzenia prawnego faktów, dotyczących tych przedsiębiorstw. R.h. obejmuje przedsiębiorstwa prowadzone przez osoby fizyczne i prawne (spółki wszelkich typów). Z chwilą dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorstwo nabywa osobowość prawną. R.h. prowadzone są przez sądy. Odrębnie prowadzony jest rejestr spółdzielni; jest to ich urzędowy spis, służący do dokonywania przewidzianych przez prawo wpisów; zawiera dane o powstaniu, działalności, likwidacji lub upadłości spółdzielni; rejestry spółdzielni prowadzone są przez sądy powiatowe; z chwilą dokonania wpisu spółdzielnia nabywa osobowość prawną.

Możesz również polubić…