Banking principle

Banking principle, zasada bankowa polityki pieniężnej sformułowana przez J. Fullartona i T. Tooke’a, przeciwstawna do currency principle; głosi, że obieg banknotów nie powinien zależeć bezpośrednio od rezerw kruszcu w banku centralnym, lecz od poziomu stopy procentowej i cen. Zwolennicy tej zasady, tzw. szkoła bankowa, przypisują decydującą rolę w kierowaniu obiegiem pieniężnym aparatowi bankowemu.

Możesz również polubić…