Dokumentacja produkcji

Dokumentacja produkcji, zespół dokumentów źródłowych, służących do planowania i ewidencji produkcji, obliczania zarobków robotników, rachunku kosztów produkcji oraz sprawozdawczości produkcyjnej, opracowywanych z reguły przez zakładowe lub wydziałowe służby planowania produkcji. D.p. obejmuje zazwyczaj: 1. dokumentację wykonania operacji wytwórczych (karty pracy, przewodniki, plan-raporty itp.), 2. dokumentację materiałową (kwity materiałowe, karty limitu itp.), 3. dokumentację przekazania wyrobów (kwity zdawcze itp.), 4. dokumentację rejestrującą odchylenia (karty braków, wnioski w sprawie zastosowania materiału zastępczego itd.). W zależności od typu produkcji rozróżnia się następujące podstawowe systemy d.p.: 1. system plan-raportów i limitów materiałowych stosowany w produkcji masowej, wielkoseryjnej i powtarzalnej, w których kalkulacja kosztów wytwarzania przeprowadzana jest okresowo dla poszczególnych jednostek kalkulacyjnych; 2. system przewodnikowy charakterystyczny dla produkcji małoseryjnej i jednostkowej, w której jednostką kalkulacyjną jest zlecenie (przy czym na każde zlecenie produkcyjne wystawia się przewodnik, rozdzielnik, karty pracy i kwit materiałowy). System przewodnikowy odznacza się znaczną liczbą wystawianych dokumentów, stąd olbrzymie znaczenie ma tu dobór odpowiedniej techniki emisji i powielania dokumentów.

Możesz również polubić…