Bilety skarbowe

Bilety skarbowe, państwowy, emitowany przez skarb państwa, pieniądz papierowy, znajdujący się w obiegu (w niektórych krajach) na równi z biletami bankowymi i bilonem. Emisja b. s., stanowiących bezterminowe i bezprocentowe zobowiązanie skarbu państwa, jest jego dochodem z przywileju emisyjnego, służącym często finansowaniu deficytów budżetowych. Emisji b.s. nie dotyczą żadne normy pokrycia, ale z reguły ustawodawca limituje jej górną granicę, a niekiedy państwo zabezpiecza — co ma tylko formalne znaczenie — ewentualne roszczenia posiadaczy b.s. swoim majątkiem. B.s. emitowane zwykle w odcinkach na drobne kwoty mają charakter pieniądza zdawkowego, posiadają moc prawną zwalniania z zobowiązań wg wartości nominalnej bądź bez ograniczeń (co zawsze dotyczy rozliczeń ze skarbem państwa), bądź tylko do określonej wysokości. B. s. wprowadzane są do cyrkulacji zwykle przez bank centralny, który uznaje rachunek skarbu państwa równowartością przejętych nowych transzy emisji tych walorów. W tych przypadkach emisja b.s. ma formalnie taki sam charakter kredytowy jak emisja biletów bankowych. Obecnie współczesne państwa kapitalistyczne z reguły nie emitują b.s., wolą bowiem korzystać bądź z bezpośredniego kredytu otwartego w banku centralnym, bądź posługiwać się emisją weksli skarbowych lub bonów skarbowych i obligacji.

Możesz również polubić…