W jakim celu wprowadzono PIT UZ?

Wśród dokumentów podatkowych można wymienić między innymi różnego rodzaju deklaracje, zeznania i oświadczenia. Jednym z nich jest formularz pit uz. Nazwa ta brzmi dość nieznajomo. A zatem co za druk?

Dokument ten został stworzony w 2015 roku z przeznaczeniem dla podatników, którzy korzystają z ulgi na dzieci, a kwota przysługującego im odliczenia była wyższa od kwoty odliczonej w zeznaniu. Nie był on jednak długo wykorzystywany. Od 2017 roku nie stosuje się już formularza pit uz. Niewykorzystaną ulgę na dziecko należy wpisać bezpośrednio w deklaracji PIT-36 lub PIT-37. Jednak zanim wprowadzono tego rodzaju druk podatnicy mogli odliczyć ulgę prorodzinną do wysokości wpłaconych w ciągu roku podatkowego zaliczek na podatek dochodowy. Na wskutek takiego działania, rodziny wielodzietne, zarabiające najmniej nie mogły w pełni skorzystać z ulgi prorodzinnej. Dzięki przepisom wprowadzającym nowe rozwiązanie podatnicy, mimo niskich dochodów, mogli odliczyć znacznie wyższą kwotę ulgi na dziecko, niż miało to miejsce przed regulacją prawną w 2015 roku.
W obecnym stanie prawnym rozliczenie ulgi na dzieci oraz zwrot niewykorzystanej ulgi następuje bez tego formularza. Podatnicy mają prawo nie tylko odliczać od podatku kwotę ulgi na dzieci, ale ponadto również występować o zwrot kwoty, której nie udało im się odliczyć od podatku. Zatem do zeznania podatkowego składanego za 2019 rok zwrot niewykorzystanej ulgi na dziecko następuje bez dołączania do zeznania tego załącznika.

 

Możesz również polubić…