Dyskontowanie

Dyskontowanie, odliczanie od sumy w rachunku. Obliczanie wartości funduszu F0 (w momencie t = 0) równoważnej wartości funduszu Fn (w momencie t = n) przy danej stopie dyskontowej (aktualizacji) r. Opiera się ono na twierdzeniu, że wartość Fn równa się wartości F0 powiększonej o odsetki przy stopie procentowej równej stopie dyskontowej r. Zależnie od zastosowania oprocentowania prostego (postęp arytmetyczny) lub składanego (postęp geometryczny) oraz gdy odsetki dolicza się na koniec roku.

Może Ci się również spodoba