Przywództwo cenowe

Przywództwo cenowe (price leader-ship), w ustroju kapitalistycznym taki układ na rynku (wchodzi tu głównie w grę rynek oligopolistyczny), przy którym ceny wyznaczone przez jedno przedsiębiorstwo (przywódcę cenowego) są akceptowane przez pozostałe przedsiębiorstwa; może powstać: 1. gdy jedno wielkie przedsiębiorstwo dominuje na rynku (taką sytuację określa się niekiedy jako monopol częściowy); 2. w wyniku poufnego porozumienia oligopolistów; 3. gdy jedno z przedsiębiorstw jest uważane przez pozostałe jako szczególnie dobrze orientujące się w sytuacji rynkowej; we wszystkich tych przypadkach p.c. staje się formą monopolu. Zob. też: oligopol, konkurencja.

Możesz również polubić…