Prohibicjonizm

Prohibicjonizm, skrajna metoda protekcjonizmu polegająca na całkowitym zakazie importu danego artykułu lub na obłożeniu go cłami prohibicyjnymi, a więc tak wysokimi, że jego import staje się całkowicie nieopłacalny; ze szczególnym nasileniem występował w USA w końcu XIX i na początku XX w. jako odbicie tendencji monopolistycznych; w niektórych krajach stosowany jest także w późniejszym okresie w odniesieniu do poszczególnych artykułów; p. wyklucza konkurencję producentów zagranicznych i dlatego jest szczególnie szkodliwy dla rozwoju wymiany międzynarodowej. Specjalną formą p. jest tzw. prohibicja alkoholowa wprowadzająca całkowity lub częściowy zakaz wytwarzania i importu napojów alkoholowych.

Możesz również polubić…