Ceny kontraktacyjne

Ceny kontraktacyjne, związane są z umowami kontraktacyjnymi (kontraktacja) zawieranymi między rolnikami a jednostkami gospodarki uspołecznionej upoważnionymi do organizowania skupu produktów rolnych. Ceny występujące w umowach kontraktacyjnych mogą być z góry ściśle ustalone lub tylko orientacyjne, od których dopuszczalne są odchylenia. W tym ostatnim przypadku konkretne c.k., wg których następuje realizacja dostaw produktów rolnych, ustalane są w obrębie przyjętych z góry limitów odchyleń od orientacyjnych c.k. (np. ceny minimalne określają tylko dolną granicę cen skupu) lub wyłącznie na podstawie zawartych w umowie zasad tworzenia tych cen. Konkretne c.k. płacone rolnikom w okresie dostaw produktów rolnych mają często charakter zmienny (np. sezonowe ceny owoców, warzyw, mleka). C.k. stwarzają rolnikom lepsze warunki oceny opłacalności produkcji wyrobów objętych kontraktacją. Ustalając c.k. na poziomie zapewniającym rolnikom zróżnicowaną opłacalność produkcji poszczególnych artykułów, państwo wpływa na strukturę tej produkcji, a różnicując pewne ceny w zależności od sezonu dostaw oddziałuje m. in. na prawidłowe rozłożenie jej podaży.

Możesz również polubić…