Waluty obce

Waluty obce: 1. całokształt systemu pieniężnego istniejącego w danym państwie zagranicznym, np. waluta dolarowa, rublowa, szterlingowa (skrót używany zamiast pełniejszego wyrażenia „system walutowy”); w tym znaczeniu mówi się np., że dana w.o. oparta jest na złocie lub że jest manipulowana; 2. środki pieniężne (banknoty i monety) obiegające w danym państwie zagranicznym; w tym znaczeniu w.o. są przedmiotem obrotów (kupna-sprzedaży) oraz notowań kursowych (walutowe kursy); obroty w.o. podlegają w wielu państwach przepisom prawnym ograniczającym ich kupno, wywóz, przewóz, wysyłkę (dewizowe ograniczenia).

Możesz również polubić…