Al pari

Al pari, kurs pieniędzy zagranicznych, odpowiadający dokładnie parytetowi złota; może mieć praktyczne zastosowanie w międzynarodowych umowach finansowych; najczęściej jednak w zagranicznych obrotach płatniczych rzeczywisty kurs walut zagranicznych odbiega w górę lub w dół od kursu a.p., nawet jeśli obydwie waluty oparte są na złocie (walutowe kursy). A.p. oznacza także kurs giełdowy papierów wartościowych, odpowiadający dokładnie ich nominalnej wartości (giełda).

Możesz również polubić…