Al pari

Al pari, kurs pieniędzy zagranicznych, odpowiadający dokładnie parytetowi złota; może mieć praktyczne zastosowanie w międzynarodowych umowach finansowych; najczęściej jednak w zagranicznych obrotach płatniczych rzeczywisty kurs walut zagranicznych odbiega w górę lub w dół od kursu a.p., nawet jeśli obydwie waluty oparte są na złocie (walutowe kursy). A.p. oznacza także kurs giełdowy papierów wartościowych, odpowiadający dokładnie ich nominalnej wartości (giełda).

Może Ci się również spodoba