Franko

Franko, klauzula parytetu frachtowego lub baza cen, przy której ustalone jest miejsce, do jakiego koszty i ryzyko ponosi sprzedający, np. f. wagon stacja załadowania, f. wagon stacja przeznaczenia, f. granica. Przyjęta w Polsce formuła „wagon stacja załadowania” odpowiada formule f. sur wagon, for, fot, a w USA fob z dodaniem określonej stacji załadowania. W transporcie kolejowym odpowiedzialność sprzedającego wygasa z chwilą przekazania towaru pod opiekę kolei i uzyskania prawidłowych dokumentów przewozowych. Całokształt obowiązków sprzedającego i kupującego w obrocie międzynarodowym, wynikających z umów zaopatrzonych w klauzule f.

Możesz również polubić…