Handlowy traktat

Handlowy traktat (traite de commerce, commercial treaty), podstawowa i jednocześnie najbardziej ogólna forma dwustronnej, międzypaństwowej umowy gospodarczej, wymagająca na ogół ratyfikacji, ustalająca zasady wzajemnego traktowania w stosunkach gospodarczych dwóch krajów. Podstawową przesłanką zawartą w t.h. jest zasada niedyskryminacji, której wyrazem jest klauzula największego uprzywilejowania. Ponadto t.h. może zawierać klauzulę o ochronie patentów, znaków towarowych, osiedleńczą, komunikacyjną, postanowienia o opodatkowaniu wewnętrznym osób prawnych i fizycznych jednego kraju na terytorium drugiego itp. W t.h. mogą też wystąpić klauzule morskie i wówczas nosi on nazwę traktatu handlowego i nawigacyjnego (lub traktatu żeglugowego).

Możesz również polubić…