Budżetowy niedobór

Budżetowy niedobór (deficyt), suma stanowiąca część wydatków budżetowych nie mających pokrycia w dochodach budżetowych w budżecie jednostkowym lub zbiorczym, ustalana w stadium planowania (sporządzania budżetu) — n.b. planowany lub w trakcie wykonywania budżetu — n.b. rzeczywisty. Likwidacja n.b. może następować przez wykorzystanie budżetowej nadwyżki z lat ubiegłych, środków budżetu wyższego stopnia, a w stadium realizacji — również przez ograniczenia części wydatków budżetowych.

Możesz również polubić…