Produkcja niezakończona

Produkcja niezakończona(w toku), wyroby, półfabrykaty i usługi, znajdujące się w danym momencie (np. na początku lub końcu okresu sprawozdawczego czy planowego) w określonej fazie procesu produkcyjnego w jednym z wydziałów lub oddziałów przedsiębiorstwa. Do p.n. nie zalicza się surowców i materiałów przekazanych już do przetworzenia, ale nie poddanych jeszcze obróbce. Potrzeba obliczenia p.n. wynika przede wszystkim z faktu, że cykl produkcyjny nie pokrywa się z okresem (planowym lub sprawozdawczym), dla którego mierzy się wielkość produkcji. Przy obliczaniu wartości produkcji danej jednostki w określonym czasie uwzględnia się wartość różnicy remanentów p.n. na końcu i na początku okresu.

Możesz również polubić…