Bank państwa ZSRR

Bank państwa ZSRR(Gosbank), bank emisyjny ZSRR, centralny bank kredytu krótkoterminowego oraz rozliczeń bezgotówkowych; powstał w 1921 w okresie przejścia gospodarki radzieckiej od komunizmu wojennego do NEP; od 1922 otrzymał prawo emisji biletów bankowych; po reformie kredytowej stał się centralnym bankiem kredytu krótkoterminowego; pod koniec lat 30-tych zaczyna udzielać kredytów inwestycyjnych (na małą mechanizację); w 1959, w związku z likwidacją Slelchozbanku, Cekombanku i banków komunalnych, obejmuje także finansowanie i kredytowanie inwestycji rolnictwa i gospodarki komunalnej. Od 1 1 1963 Gosbank przejął także aparat kas oszczędnościowych, które zostały podporządkowane centrali Gosbanku. Obecnie oprócz Gosbanku działa w ZSRR jedynie Stroibank (finansowanie i kredytowanie inwestycji poza rolnictwem) oraz Wniesztorgbank (obsługa operacji zagranicznych). Gosbank spełnia następujące funkcje; 1. emituje znaki pieniężne i reguluje obieg pieniężny; 2. udziela krótkoterminowych kredytów wynikających z zadań planu kredytowego; 3. finansuje i kredytuje wszystkie inwestycje w rolnictwie i inwestycje przedsiębiorstw w pozostałych działach gospodarki (inwestycje, których źródłem finansowania jest fundusz rozwoju przedsiębiorstw); 4. prowadzi kasową obsługę przedsiębiorstw i budżetu; 5. organizuje krajowe rozliczenia bezgotówkowe; 6. przeprowadza rozliczenia i inne operacje międzynarodowe. Z funkcjami tymi łączy się kontrola działalności przedsiębiorstw i organizacji.

Możesz również polubić…